Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ) Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAGSEM), 25.11.2018 tarihli ve 30606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği kapsamında faaliyet göstermektedir. TAGSEM üniversitemizin uzmanlaştığı gıda ve tarım alanları başta olma üzere talep edilen veya ihtiyaç duyulan tüm konularda nitelikli eğitim ve sertifika programları düzenlemekte ve bu faaliyetler web sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır. Eğitimler üniversitemizin akademik kadrosu ile dışarıdan uzman eğiticiler tarafından verilmekte olup, açılan bu eğitimler, üniversite öğrencilerinin yanı sıra, farklı branşlardan ve eğitim düzeylerinden tüm katılımcılara yöneliktir. Böylelikle TAGSEM kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliğini de geliştirerek KGTÜ’yü ulusal ve uluslararası ortamlarda tanıtmayı hedeflemektedir.