MİSYONUMUZ

Üniversite öğrencilerinin, mezunların, kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün ve toplumun mesleki ve sosyal konularda bilgi ihtiyacını karşılamak, bireylerin kendini geliştirmesini, üretken ve verimli çalışmasını sağlamak ve sosyal ilişkilerde daha etkin iletişim kurmasını desteklemek amacıyla farklı kategorilerde eğitim programları planlayarak bu programların uygulanmasını temel misyonumuz içinde yer almaktadır. Bu kapsamda, eğitim programlarına katılıp başarılı olanlara programın niteliğine göre katılım belgesi veya sertifika verilmektedir.

 

VİZYONUMUZ

TAGSEM her alandaki, yaştaki ve seviyedeki katılımcıyı ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği konularda akademik düzeyde eğitmeyi, gelişen bilim ve teknolojiyi takip ederek güncel ve özgün eğitimler düzenlemeyi, üniversite ile kamu ve özel sektör iş birliklerinin geliştirilmesini, yaşam boyu öğrenme prensibinin kazandırılmasını, nitelikli iş gücünün artırılmasını ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin hem ulusal hem de uluslararası tanıtımının sağlanmasını hedeflemektedir.